Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov
Náměstí Dr. Eduarda Beneše č.p. 17/56, Holešov, 769 01

+420 774 601 888
info@rybari-holesov.cz

Pozvánky na akce

Zde naleznete pozvánky na blížící se akce, které pro Vás bude pořádat Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov

Více čtěte zde

Trofejní úlovky

Zde naleznete umístěny Vaše trofejní úlovky, které nám můžete zasílat na e-mailovou adresu: ulovky@rybari-holesov.cz

Více čtěte zde

Rybářské závody

Zde naleznete uveřejněné informace o blížících se rybářských závodech a po jejich skončení zde naleznete fotografie a podrobnosti.

Více čtěte zde

Fotogalerie holešovských revírů

Níže uvedené revíry obhospodařuje Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov

Všechny revíry jsou osazeny poměrně dobrou rybí osádku a nachází se v klidných částech města i mimo něj. Revír Kačák se nachází v přilehlé obci Dobrotice a revír Ráztoka se nachází v obci Rusava - Vlčková.

Rusava 1 ev. číslo revíru: 463 055 délka toku: 18,0 km výměra: 1,0 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: GPS Z: 49°19'21.81''N, 17°29'59.59''E, K: 49°21'15.74''N, 17°42'06.64''E Přítok Moravy. Od jezu mlýnského náhonu v obci Pravčice až po splav Čecher nad obcí Rusava včetně pravostranného přítoku Rusávka v obci Rusava po jez nad autobusovou točnou. Rusava nad splavem Čecher, přítok Rusávka v obci Rusava pod jezem nad autobusovou točnou a ostatní přítoky jsou chovné - lov zakázán.

Mojena 1 ev. číslo revíru: 463 044 délka toku: 16,0 km výměra: 2,1 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: GPS Z: 49°17'37.57''N, 17°29'12.37''E, K: 49°20'0.45''N, 17°39'53.49''E Přítok Moravy. Od silničního propustku silnice Záhlinice - Hulín až k pramenům. Pramenná část nad retenční nádrží je chovná - lov zakázán.

Rusava 2B ev. číslo revíru: 461 077 délka toku: výměra: 2,65 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrž: 1. Zámecký rybník, v k.ú. Holešov, 2,65 ha GPS 49°20'04.03''N, 17°35'06.22''E Lov povolen pouze v době otevření zámecké zahrady. Lovící jsou povinni se řídit provozním řádem zámecké zahrady.

Rusava 2 ev. číslo revíru: 461 128 délka toku: výměra: 2,5 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrže: 1. Holešov I, II, III, v k.ú. Holešov, 0,9 ha, GPS 49°20'16.9"N, 17°35'04.19"E, 49°20'18.36"N, 17°35'08.59"E, 49°20'20.42"N, 17°35'16.32"E

Rusava 2 ev. číslo revíru: 461 128 délka toku: výměra: 2,5 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrže: 2. Kačák, v k.ú. Dobrotice, 0,6 ha GPS 49°20'50.94''N, 17°36'12.30''E

Rusava 2 ev. číslo revíru: 461 128 délka toku: výměra: 2,5 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrže: 3. Ráztoka, v k.ú. Vlčková, 1,0 ha GPS 49°20'07.48''N, 17°43'20.24''E

 

v souladu s pověřením vykonávat zkoušky žadatelů o první rybářský lístek u pobočného spolku MRS Holešov Vám oznamujeme termíny konání zkoušek v roce 2019:

Dospělí:

1. termín 28. leden

2. termín 25. únor

3. termín 25. březen

4. termín 29. duben

5. termín 27. květen

6. termín 24. červen

7. termín 30. září

čas konání: 16.30 hodin

místo konání: kancelář PS Holešov, Nám. Dr. E. Beneše č. 17 (budova městské knihovny)

forma vykonání zkoušky: kombinovaná – ústní i písemná, podle zpracovaných otázek, před tříčlennou komisí

Poznámka: Dané zkoušce bude předcházet odborné školení a čas na přípravu. Více uvedených termínů u dospělých odůvodňujeme tím, že v minulých letech žádalo o vstup do MRS více zájemců v průběhu celého kalendářního roku a touto cestou jim budeme chtít také vyhovět. Konkrétní termín ovlivní rovněž i počet žádostí o přijetí do pobočného spolku v daném termínu.

Mládež:

termín: 5. duben

čas konání: 15.30 hodin

místo konání: Středisko volného času TyMy Centrum – Všetuly

Za řádné průběhy zkoušek odpovídá komise ve složení:

JUDr. Jindřich Pruš předseda PS Holešov, tel.: 774 601 888

Josef Drábek hospodář PS Holešov, tel.: 605 568 530