Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov
Náměstí Dr. Eduarda Beneše č.p. 17/56, Holešov, 769 01

+420 774 601 888
info@rybari-holesov.cz

Pozvánky na akce

Zde naleznete pozvánky na blížící se akce, které pro Vás bude pořádat Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov

Více čtěte zde

Trofejní úlovky

Zde naleznete umístěny Vaše trofejní úlovky, které nám můžete zasílat na e-mailovou adresu: ulovky@rybari-holesov.cz

Více čtěte zde

Rybářské závody

Zde naleznete uveřejněné informace o blížících se rybářských závodech a po jejich skončení zde naleznete fotografie a podrobnosti.

Více čtěte zde

Fotogalerie holešovských revírů

Níže uvedené revíry obhospodařuje Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov

Všechny revíry jsou osazeny poměrně dobrou rybí osádku a nachází se v klidných částech města i mimo něj. Revír Kačák se nachází v přilehlé obci Dobrotice a revír Ráztoka se nachází v obci Rusava - Vlčková.

Rusava 1 ev. číslo revíru: 463 055 délka toku: 18,0 km výměra: 1,0 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: GPS Z: 49°19'21.81''N, 17°29'59.59''E, K: 49°21'15.74''N, 17°42'06.64''E Přítok Moravy. Od jezu mlýnského náhonu v obci Pravčice až po splav Čecher nad obcí Rusava včetně pravostranného přítoku Rusávka v obci Rusava po jez nad autobusovou točnou. Rusava nad splavem Čecher, přítok Rusávka v obci Rusava pod jezem nad autobusovou točnou a ostatní přítoky jsou chovné - lov zakázán.

Mojena 1 ev. číslo revíru: 463 044 délka toku: 16,0 km výměra: 2,1 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: GPS Z: 49°17'37.57''N, 17°29'12.37''E, K: 49°20'0.45''N, 17°39'53.49''E Přítok Moravy. Od silničního propustku silnice Záhlinice - Hulín až k pramenům. Pramenná část nad retenční nádrží je chovná - lov zakázán.

Rusava 2B ev. číslo revíru: 461 077 délka toku: výměra: 2,65 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrž: 1. Zámecký rybník, v k.ú. Holešov, 2,65 ha GPS 49°20'04.03''N, 17°35'06.22''E Lov povolen pouze v době otevření zámecké zahrady. Lovící jsou povinni se řídit provozním řádem zámecké zahrady.

Rusava 2 ev. číslo revíru: 461 128 délka toku: výměra: 2,5 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrže: 1. Holešov I, II, III, v k.ú. Holešov, 0,9 ha, GPS 49°20'16.9"N, 17°35'04.19"E, 49°20'18.36"N, 17°35'08.59"E, 49°20'20.42"N, 17°35'16.32"E

Rusava 2 ev. číslo revíru: 461 128 délka toku: výměra: 2,5 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrže: 2. Kačák, v k.ú. Dobrotice, 0,6 ha GPS 49°20'50.94''N, 17°36'12.30''E

Rusava 2 ev. číslo revíru: 461 128 délka toku: výměra: 2,5 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrže: 3. Ráztoka, v k.ú. Vlčková, 1,0 ha GPS 49°20'07.48''N, 17°43'20.24''E

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

             Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz,  z. s. pobočný spolek Holešov, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl I., vložka 18244, sídlo: nám. Dr. E. Beneše 17/56, Holešov, IČ: 00547964 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na neděli, 5. března 2023 v 9.00 hodin do sálu kina Svět v Holešově.

 

Program výroční členské schůze:

  • Zahájení schůze, volba předsedy zasedání, předložení a schválení programu, kontrola usnesení VČS 2022
  • Volba mandátové a návrhové komise
  • Zpráva o činnosti pobočného spolku, zpráva hospodáře, PS a KRK za rok 2022
  • Schválení účetní závěrk za rok 2022, hospodářský a finanční plán na rok 2023
  • Přestávka
  • Diskuze k předneseným zprávám
  • Ocenění členů PS
  • Zpráva mandátové a návrhové komise
  • Schválení návrhu usnesení VČS
  • Závěr schůze

 

        Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením §14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

 

 

V Holešově dne 30 ledna 2023

                                                                                              JUDr. Jindřich Pruš

                                                                                  předseda výboru pobočného spolku