Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov
Náměstí Dr. Eduarda Beneše č.p. 17/56, Holešov, 769 01

+420 774 601 888
info@rybari-holesov.cz

Výroční členská schůze

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

 

 

            Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18244, sídlo: nám. Dr. E. Beneše 17/56, Holešov, IČ: 00547964 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na neděli 26.září 2021 v 9,00 hodin do sálu kina Svět v Holešově.

 

 

Program výroční členské schůze:

 

 

 • Zahájení schůze, volba předsedy zasedání, předložení a schválení programu, kontrola usnesení VČS 2020
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti pobočného spolku, zpráva hospodáře, RS a KRK za rok 2020
 • Hospodářský a finanční plán na rok 2021
 • Návrh nových kandidátů na složení výboru, KRK a schválení volebního řádu
 • Volba nového výboru a KRK
 • Ocenění členů PS
 • Přestávka
 • Diskuze k předneseným zprávám
 • Zpráva mandátové a návrhové komise
 • Schválení návrhu usnesení VČS
 • Závěr schůze

 

            Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

 

V Holešově dne 11. srpna 2021

 

                                                JUDr. Jindřich Pruš

                                           předseda MRS PS Holešov

.