Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov
Náměstí Dr. Eduarda Beneše č.p. 17/56, Holešov, 769 01

+420 774 601 888
info@rybari-holesov.cz

Výroční členská schůze

Výbor PS Holešov si dovoluje pozvat členy MRS, z.s., p.s. Holešov na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční v neděli 4. března 2018 od 9.00 hodin, v sále internátu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.