Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov
Náměstí Dr. Eduarda Beneše č.p. 17/56, Holešov, 769 01

+420 774 601 888
info@rybari-holesov.cz

Povolenky

A/ Termíny výdeje povolenek na rok 2019 Výdej povolenek bude proveden v 6-ti termínech, vždy v místnosti za Městskou knihovnou Holešov, na náměstí E. Beneše 17:

1. výdej 27. 12. 2018 17,00 hodin 19,00 hodin

2. výdej 12. 1. 2019 09,00 hodin 12,00 hodin

3. výdej 26. 1. 2019 09,00 hodin 12,00 hodin

4. výdej 9. 2. 2019 09,00 hodin 12,00 hodin

5. výdej 23. 2. 2019 09,00 hodin 12,00 hodin

6. výdej 16. 3. 2019 09,00 hodin 11,00 hodin

 

Výdej povolenek pro členy MRS a ČRS, po organizovaných výdejích provede individuálně
po předchozí domluvě hospodář PS p. Josef Drábek, Přerovská 1558, 769 01 Holešov, tel.: 605 568 530.

Člen PS, který do konce února 2018 nezaplatí členskou známku (v souladu s § 6 odst. 9 bod c) Stanov MRS), přestává být členem PS. Pokud požádá o znovupřijetí, musí zaplatit zápisné, které se rovná částce: členové ve věku od 16-ti let – 1000,- Kč.

 

 

Ceny povolenek na rok 2018 pro členy MRS a ČRS

 

Druh povolenky

MP - mimopstruhová

P – pstruhová

Roční

950,-

1000,-

Roční  - poloviční

500,-

500,-

Měsíční

650,-

650,-

Týdenní

400,-

400,-

Denní

150,-

150,-

Roční mládež do  15 let

300,-

300,-

Republiková

3150,-

3250,-

 

Ceny povolenek na rok 2018 pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky

 

Druh povolenky

MP - mimopstruhová

P – pstruhová

Roční

5000,-

6000,-

Měsíční

3000,-

4000,-

Týdenní

1000,-

1500,-

Denní

400,-

600,-

 

Poloviční povolenku uplatňují:

 

1/   Mládež 16 - 18 let.

2/   Držitelé průkazky  ZTP,  ZTTP (přinést s sebou na výdej).

3/   Studující do 26 let věku dle ročníku narození (po předložení potvrzení o studiu).